zehnder2.png

Zehnder näeb kinnisvaraturu nõrkust lühiajalisena

Zehnder avaldas 28. veebruaril oma 2023. aasta detailsema ülevaate, olles tulud võtnud kokku juba jaanuaris. Ettevõtte mullune käive kahanes 6,2% 762,1 miljonile eurole. Kui esimene poolaasta oli veel tugev, siis teises pooles jahenes ehitusturg Euroopas intressimäärade ja kõrgete hindade tõttu väga järsult. Ventilatsioonide üksuse tulu (58% käibest) langes 2%, radiaatorite müük kahanes 11%. Viimast võimendasid edasimüüjate kõrged varud ja soov neid vähendada.

Kahanenud müügi ja kasvanud personalikulude tõttu langes ärikasum mullu 16% 60,2 miljonile, mis andis 7,9% marginaali (aasta varem 8,8%). Ventilatsioonide ärikasum langes seejuures 3% 53 miljonile (12% marginaal), kuid radiaatorite oma kukkus 57% 7,2 miljonile eurole (2,2% marginaal).

Puhaskasum langes aastaga 56,7 miljonilt 44,6 miljonile, mis andis aktsia kohta 3,84 eurot (aasta varem 4,84). Sestap kujuneb ka dividend madalamaks võrreldes 2022. aastaga (1,30 CHF vs. 1,80 2022.a).

Äritegevuse rahavoog paranes 48% 87,8 miljonile tänu varude ja kliendivõlgnevuste langusele. Investeeringud fikseeritud ja mittemateriaalsesse varasse alanesid aastaga 27,1 mln pealt 23,1 miljonile ja ülevõtud 63,9 miljonilt 0,1 miljonile, tänu millele suurenes netoraha bilansis 45,4 miljonilt 70,8 miljonile (finantskohustusi on firmal vaid 6,4 mln), andes tugeva likviidsuspositsiooni.

Zehnder hindab ka 2024. aastal ehitusturgu keeruliseks ja sestap ei anna prognoose enne poolaasta tulemuste selgumist.

Pikas plaanis on nad veendunud, et tänu karmimatele regulatsioonidele ja hoonete energiatõhususe tõstmise plaanidele Euroopas vajadus energiaefektiivsete kliimalahenduste järele suureneb. Sestap ollakse jätkuvalt veendunud võimes saavutada keskpikas vaates 5% müügitulu kasvu ja ärikasumi marginaali 9–11% vahemikus. Ventilatsioon on nende põhifookus ja seal jätkatakse investeerimist innovatsiooni, radiaatorite segment on küpsem ja seal lõigatakse turuliidri positsioonilt kasu.

Allolevalt jooniselt on näha, et mitmetel Euroopa suurematel uute arenduste turgudel oodatakse tänavu sügavamat langust, ent ühtlasi peaks ka põhi käesolevasse aastasse jääma. Kuna intressimäära väljavaates võiks oodata pigem kärpimist, siis see mõjuks kinnisvarasektorile täiendava toetava tegurina.

markdown-image

Allikas: Zehnder, Euroconstruct (nov 2023).

Analüütikud ootavad Zehnderilt tänavu müügitulu 3% langust ja kasumi jäämist 2023. aastale enne kui 2025.a võiks tuua kinnisvaraturu taastumise ja selle pealt ka Zehnderi tulemuste paranemise. Aktsia kaupleb 14,8x 12 kuu ettevaavat kasumit, mis on ajaloolise vahemiku keskpunkt.

Kuna Euroopas on hoonete energiatõhususe direktiivi arutelud jõudmas lõpusirgele ning loodetavasti 2025. aastast jõustatakse plaan, mis oli lauale pandud juba 2021.a lõpus, võiks sellest tekkida pikemaajalisem taganttuul Zehnderile.

Kokkuleppe järgi peab iga liikmesriik vähendama elamute keskmist (primaar)energiakasutust 16 protsendi võrra aastaks 2030 ja 20–22 protsendi võrra aastaks 2035, võttes arvesse riiklikke olusid. Liikmesriigid otsustavad ise, millistele hoonetele peatähelepanu pöörata ja milliseid meetmeid kasutusele võtta, kuid vähemalt 55 protsenti keskmise energiakasutuse vähenemisest tuleb saavutada halvimate tõhususnäitajatega hoonete renoveerimisega.

Mitteeluhoonete puhul kehtestatakse järkjärgulised energiatõhususe miinimumstandardid, mille järgi tuleb 2030. aastaks renoveerida 16 protsenti halvimate tõhususnäitajatega hoonetest ning 2033. aastaks 33 protsenti. Erandeid saab teha näiteks ajaloolistele hoonetele või puhkemajadele.

Kokkuvõttes saab 2024. aasta olema ettevõtte jaoks kinnisvaraturu tõttu veel keeruline, kuid tugev bilanss võiks neil selle edukalt üle elada ning sealt edasi järgnevatel aastatel võiks ettevõte saada kasu Euroopa pikaajalisest renoveerimise lainest (80% müügist pärineb EMEA piirkonnast). Juhul kui intressimäärad peaksid allapoole tulema, siis stimuleeriks seegi nõudlust.

Zehnderisse on investeerinud ka LHV pensionifondid Roheline ja Roheline III.

Zehnderi aktsia Šveitsi börsil (valge) ning järgmise 12 kuu ettevaataval kasumil põhinev P/E kordaja (lilla).

markdown-image

Allikas: Bloomberg