Joel Kukemelk 4.jpg

Tugev lõpp aastale

LHV Roheline Pensionifond alustas tegevust 2020. aastal. Esimese aasta tulemus oli +95%, teisel aastal +3%, kolmandal –20% ning äsja lõppenud neljandal aastal –6%. Alates fondi asutamisest on kokku tulemus +52%. Investeeringuid teeme ja portfelli ehitame üles ca 10–15 aastase horisondiga. Viimased kaks aastat pole olnud roheinvestoritele soosivad, kuid usun, et sarnaselt esimesele kahele tegevusaastale on meil veel palju korralikult rohelisi aastaid ees.

Detsembri tulemus +7,7%

Detsember oli väga tugev kuu muidu nõrgale aastale rohesektoris. Tundub, et raha hinna tipp jäi oktoobrisse ning novembris ja detsembris langenud võlakirja tulumääradega on kiiresti tõusnud huvi kapitaliintensiivsete rohesektori rahapaigutuste tegemise järele. Kuna rohesektor ei ole täna populaarne, pole suuremate liikumiste esile toomiseks palju rohkem vajagi. LHV rohefondide detsembrikuu tootlus oli II samba fondil +7,7% ja III samba fondil +8,9%.

Detsembris tegime omajagu müügitehinguid, et valmistuda jaanuari alguse väljamakseteks neile investoritele, kelle usk rohesektori pikaajalisse potentsiaali on kõikuma löönud. Suur osa neist on oma osakud ostnud kõrgema hinnaga ja nüüd müüvad madalama hinnaga. See ei ole hea strateegia – tänased odavamad hinnad tähendavad, et saame igakuiselt uusi hea hinnaga rohefondi osakuid oma pensionikontole juurde. Pension on enamiku jaoks meist veel väga kaugel ning pikas plaanis on tegelikult isegi seda parem, mida kauem odavama hinnaga rohesektori aktsiaid meile siin pakutakse.

Aasta lõpu seisuga oli LHV Rohelisel Pensionifondil kokku 41 erinevat investeeringut. 31% fondist on investeeritud taastuvenergiasse, 19% elektrifitseerimisse, 14% akutehnoloogiasse, 9% energiatõhususse, 7% ringmajandusse, 5% metsa- ja põllumajandusse, 1% vesinikutehnoloogiasse ning 14% oli rahas väljamaksete tegemise ootel.

Süsiniku lisamine atmosfääri ei lõppe veel niipea

Kuigi maailm on tegemas suuri samme ja otsuseid süsiniku emiteerimise vähendamiseks, võtab nullemissioonideni jõudmine aega aastakümneid. Ja kuna kliimaprotsessid on suure inertsiga, siis muutusi kliimas näeme veelgi pikemas perioodis. Eks inimestel tuleb kohaneda. Mida kiiremad saavad olema vähendused uutes emissioonides, seda väiksem saab see kohanemise vajadus olema. Aga tõenäoliselt on need muutused ikkagi suured. Copernicuse poolt analüüsitud eesootavatest suurtest klimaatilistest väljakutsetest sai detsembrikuus lugeda ka eestikeelses meedias.

Elektriautode turul on uus valitseja

Kui seni on elektriautode turu suurim tegija olnud ameeriklaste Tesla, siis alates 2023. aasta lõpust on selle tiitli võtnud endale Hiina autotootja BYD, kuhu on LHV Rohelised pensionifondid investeerinud nii otse läbi Hongkongi börsi kui ka läbi erinevate börsil kaubeldavate fondide kokku 1,8% fondi varast. BYD müüs 2023. aasta 4. kvartalis 526 tuhat elektriautot_ vs. _Tesla 484 tuhat. Hiinast on saanud vaid 3 aastaga üks suuremaid autode eksportijaid maailmas. See on üks parimaid näiteid, kui kiiresti maailma majandusmudelid praeguse rohepöörde käigus muutuvad. Kes hiljaks jääb, see ilma jääb.

Suuremad sissemaksed, suurem pension

Alates 2024. aasta algusest on võimalik esitada avaldus, et teha oma II samba fondi suuremaid sissemakseid ja tõsta oma maksemäär 2% pealt kas 4% või 6% peale. See on väga maksuefektiivne võimalus oma pensionivara kasvatamiseks – sissemakseid tehakse brutopalgalt, mistõttu võidad automaatselt 22% tulumaksu. Soovitan kõigil seda võimalust kasutada. Selleks, et 2025. aasta jaanuarist suuremad maksed Su valitud pensionifondi liiguks, tuleb vastav avaldus esitada kõige hiljemalt selle aasta 30. novembriks. Aga parem on see kohe ära teha, et kogemata ei unustaks ning kui mingil hetkel soov hiljem siiski ümber mõelda, siis ka see on võimalik.

Mina olen oma avalduse maksemäära tõstmiseks 6% peale juba ära teinud. LHVs saab seda tasuta teha nii LHV internetipanga sektsioonis „Pension“ -> „Pensioni prognoos“ -> „Esita avaldus II samba maksemäära muutmiseks“ kui ka LHV pensioniveebi esilehel suuremate maksete bänneril vajutades nuppu „Esita avaldus“ ja liikudes seal maksemäära muutmise osasse.

Joel Kukemelk

Fondijuht

Tutvu lähemalt II samba pensionifondiga Roheline ja III samba fondiga Roheline III.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest. Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised. Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.

LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Fondide osakute väärtused võivad nii kasvada kui kahaneda ja fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluste kohta. Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. Tutvu LHV pensionifondide prospekti ja põhiteabe dokumentidega lhv.ee ja pea nõu asjatundjaga. Tutvu võrreldud fondide viimase 2, 3 ja 5 kalendriaasta keskmiste tootlustega. Pensionifondi Roheline viimase 12-kuulise perioodi (31.12.2022-31.12.2023) tootlus on -5,56%. Pensionifondi Roheline III viimase 12-kuulise perioodi (31.12.2022-30.10.2023) tootlus on -5,86%. Fondide lühikese ajaloo tõttu andmed 3 ja 5 kalendriaasta kohta puuduvad.