Joel Kukemelk 6.jpg

Indeksifondidel on läinud „liiga“ hästi

2016.aasta novembris jõudis Eesti pensioniturule esimene indeksifond LHV Pensionifond Indeks. Kuu aega hiljem alustasid SEB Pensionifond Indeks ja Swedbank Pensionifond Indeks 1990–1999 sündinutele. Märtsis 2017 startisid Tuleva Maailma Aktsiate Fond ja Tuleva Maailma Võlakirjade Fond. Tänaseks on sellest hetkest möödas 7 aastat ja indeksifondides on kogu Eesti II samba pensioniturust 23% ja III samba mahust lausa 51%. Kokku on eri indekseid järgimas 1,5 miljardit pensionieurot.

Miks on indeksifondid osutunud niivõrd menukaks? Madalad tasud, pikk kogumisperiood ja positiivne seos ajaloolise aktsiaturgude tootlusega on kõik piisavalt lihtsad argumendid ka investeerimiskauge pensionikoguja jaoks. Kuid on veel üks väga oluline faktor, mis on indeksifondide kiirele populaarsuse kasvule kaasa aidanud. Nimelt on indeksifondidel sel seitsme aastasel perioodil läinud erakordselt hästi. Tegelikult liiga hästi.

Kuidas saab millelgi minna „liiga“ hästi? Lihtsalt. Indeksifondi loogikasse on sisse kirjutatud, et sellega saadakse üle pika perioodi indeksite keskmist tootlust. Vahepeal saadakse keskmisest paremat, vahepeal keskmisest halvemat. Viimasel 5 aastal on arenenud aktsiaturgude liikumist kajastava MSCI World indeksi tootlus olnud dollarites mõõdetuna 12,2% aastas vs. viimase 35 aasta keskmine tootlus 8,4% aastas. Ehk sisuliselt on viimasel 5 aastal MSCI World indeksi tootlus olnud keskmiselt ligi 4 protsendipunkti iga aasta suurem kui oleks pidanud olema. Selleks, et „keskmine“ tulemus kokku tuleks, peavad keskmiselt parematele aastatele järgnema keskmisest halvemad aastad.

markdown-image

Kusjuures mitte kõigil indeksitel ei ole viimasel ajal läinud ühtemoodi ajaloolisest keskmisest paremini. MSCI indeksite tootluste tabelist näeb, et arenevate aktsiaturgude liikumist kajastava MSCI Emerging Markets indeksi tootlus on viimasel 5 aastal olnud dollarites mõõdetuna vaid 2,3% aastas, kuigi ajalooline keskmine on olnud 9,5% aastas. Ehk siin on vastupidine olukord arenenud turgudel nähtuga: viimasel 5 aastal on MSCI Emerging Markets indeksi tootlus ajaloolisele keskmisele tulemusele hoopis alla jäänud ja seda koguni 7 protsendipunktiga iga aasta kohta. Kui eeldada, et ka siin liigutakse pikas perspektiivis ikkagi ajaloolise keskmise tootluse rütmis, annab see lootust, et lähitulevikus peaksid keskmisest kehvematele aastatele järgnema seal indeksis keskmisest paremad aastad.

Milline indeksifond investeerib rohkem arenevatele turgudele?

Eesti pensioni indeksifondid on kõik võrdlemisi sarnaste madalate tasudega. Kuid erinevused on sisus – see tähendab indeksites, – kuhu fondi raha suunatakse. Järgnev tabel annab ülevaate Eesti indeksifondide erisustest 2023 lõpu seisuga:

markdown-image *jooksev P/B = price to book ratio ehk hinna ja viimase 12 kuu raamatupidamisväärtuse suhtarv. *ettevaatav P/E = price to earnings ratio ehk hinna ja ettevaatava 12 kuu kasumi suhtarv. *Reeglina, mida väiksemad need suhtarvud on, seda parem/odavam.

Ainukesed indeksifondid, mis arenevatele turgudele üldse raha ei pane, on Swedbanki indeksifondid. See on neile viimastel aastatel ka edu toonud, sest just arenenud turud on ajaloolistest keskmistest rohkem tõusnud ja sealsed turud ja hinnataseme kordajad keskmisest kallimaks muutnud. LHV indeksifondis, mis on koostatud maailma majanduste ligikaudsete suuruste järgi ja ainsana ei välista indeksisse kuuluvaid ettevõtteid sõltumata nende tegevusharust, on koguni 38% kogu indeksifondi rahast paigutatud odavamatele arenevatele turgudele, mis on aga just viimastel aastatel oma ajaloolistele keskmistele liikumistele alla jäänud. SEB, Tuleva ja Luminori indeksifondid on koostatud maailma börside ligikaudsete suuruste järgi ning on seetõttu sisult kõik võrdlemisi sarnased ja kallimate arenenud turgude poole tugevalt kaldu.

3 küsimust, mida indeksifondi investorid endalt täna küsima peaks:

  1. Kui MSCI World indeks on viimasel 5 aastal tõusnud ajaloolisest keskmisest rohkem ja hinnatasemed on keskmisest kallimad, siis kas järgmisel 5 aastal on oodatav tõus seal keskmisest väiksem?
  2. Kui MSCI Emerging Markets indeks on viimasel 5 aastal tõusnud ajaloolisest keskmisest oluliselt vähem ja hinnatasemed on keskmisest odavamad, siis kas järgmisel 5 aastal on seal ees ootamas keskmisest suurem tõus?
  3. Kas peaksin täna oma indeksifondi vahetama selle indeksifondi vastu, mis investeerib rohkem odavamatele arenevatele turgudele? Järgmine fondivahetusperiood läheb lukku 31. märtsi seisuga. Seega on just praegu õige aeg oma pensioni indeksifondi valik üle vaadata.

Joel Kukemelk

LHV Pensionifond Indeks ja Indeks III fondijuht

LHV Varahalduse juhatuse liige