infortar.png

Infortar alustas ettevalmistusi börsile tulekuks

Eesti suurim investeerimisettevõte Infortar andis täna teada kavatsusest noteerida oma aktsiad Nasdaq Tallinna Börsil ning alustas ettevalmistusi esmase avaliku aktsiapakkumise ehk IPO läbiviimiseks. Pakkumise täpsem toimumisaeg ja tingimused selguvad pärast ettevalmistustegevuste lõpuleviimist.

Aktsiaemissiooni raames kavatseb Infortar pakkuda uusi emiteeritavaid aktsiaid, et anda investoritele võimalus investeerida ühte Baltikumi suurimasse investeeringute valdusettevõtjasse, mille portfelli kuuluvad nii energeetika, merelaevanduse, kinnisvara kui ka muudes valdkondades tegutsevad ettevõtjad.

Pakkumise tulemusena soovitakse laiendada oma investorbaasi ning muuta börsil noteerimisega aktsiad likviidseks. Samuti soovitakse pakkumise tulemusena kasvatada nii Infortari kui ka tema tütarühingute tuntust olemasolevate ja potentsiaalsete klientide ja koostööpartnerite jaoks ning luua täiendavaid rahastusvõimalusi, et toetada seeläbi ettevõtte pikaajalise strateegia elluviimist.

Infortari juhatuse liige Ain Hanschmidt:

„Infortarist on saanud Eesti üks suuremaid, miljardilise käibega ettevõtja, mille järgmine loogiline samm on olla börsil ja avalik. Investorbaasi laiendamine ja börsiga liitumine annab meile võimaluse veel kiiremini rahvusvaheliselt kasvada, varade väärtust kasvatada ja täiendavaid rahastamisvõimalusi leida. Investorile tähendab see võimalust osa saada mitmekesisest ja piiriülesest, kriisides ja inflatsioonis karastunud, nii reaalset vara kui kasvupotentsiaali pakkuvast portfellist.“

Infortari tegevjuht Martti Talgre:

“Infortari tegevusvaldkonnad – energeetika, laevandus ja kinnisvara on kapitalimahukad, stabiilsed, tugeva rahavooga ja kõrgete sisenemisbarjääridega. Investeeringud kolme erinevasse tegevusvaldkonda annavad piisava hajutatuse, võimaldades samal ajal hoida fookust. Just tugev ja hajutatud portfell on meile loonud platvormi kasvu jätkamiseks. Oleme tõestanud, et suudame teha kiireid otsuseid ja kasutada avanevaid võimalusi, kasvades kiiremini kui Eesti majandus tervikuna.“

Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik

„Infortarile kuuluv Eesti Gaas ei ole enam ammu ainult „Eesti“ ja ainult „gaas“. Oleme kasvanud Soome ja Balti piirkonnas suurimaks erakapitalil energiafirmaks, tegeleme aktiivselt rahvusvahelise energiakaubandusega ning arendame taastuvenergiaportfelli päikeseenergia ja rohegaasi tootmise ja müügi näol. Infortari omanduses olles on Eesti Gaas kahekordistanud gaasimüügi mahte, alustanud taastuvenergeetika arendamist ning muutunud rahvusvaheliseks suurettevõtjaks.“

AS Infortar on varade mahu poolest üks Baltikumi suurimatest investeeringute valdusettevõtjatest . Üle kahekümne viie tegutsemisaasta jooksul on Infortar oma investeeringute portfelli järk-järgult kasvatanud ning käesoleva teate kuupäeval kuulub nende koosseisu 48 tütarettevõtjat, samuti on grupp teinud investeeringuid veel 5 sidus- ja ühisettevõtjasse. Grupi fookus on kolmel peamisel tegevusvaldkonnal, milleks on energeetika, merelaevandus ja kinnisvara; lisaks on neil investeeringud peamisi tegevusvaldkondi toetavatesse valdkondadesse.

Investeeringuid tehes lähtutakse pikaajalistest sotsiaal-majanduslikest trendidest luues seejuures oma tütarühingute vahel sünergiat. Grupi lähiaastate investeeringute tegevusplaanis on projekte kogumahuga kuni 110 miljonit eurot, millest peamised on Rimi büroo- ja laohoone rajamine, Tallink Duty Free logistikakeskuse laiendamine, Tallinki tennisekeskuse kinnistu kaubandushoone (DIY pood) rajamine, Hiiu tervisekeskuse rajamine ja üle 40 MW paneelide võimsusega päikeseelektrijaamade rajamine Eestis ja Lätis.