kingspan foto.png

Kingspan muudab hoone ilmastikukindlaks

Kingspan on 1966. aastal asutatud Iirimaa ehitusmaterjalide tootja, kes saab lõviosa oma tulust Euroopast (70%) ja 76% uusehitiste turult. Tugeva rahavoo genereerimise abil tehtud ülevõtud ja enda tehaste ehitamine (üleilmselt üle 212 tehase) on olnud firma kasvu alustalaks, aidates neil ajapikku saavutada Euroopas ja Ameerikas isolatsioonipaneelide (sandwich-paneel) turul juhtiva positsiooni, mis toob sisse 58% käibest. Lisaks on nad juhtiva turuosaga jäikade isolatsiooniplaatide tootja, andes 19% müügitulust.

Äritegevus

Suurima osakaalu Kingspani 2023. aasta müügitulust moodustasid isolatsiooniga kihtpaneelid, milles on isolatsioonimaterjal ning vormi andev välimine dekoratiivne kiht, tänu millele saab seda paigaldada seina, katusele, lakke või põrandale viimistletud lahendusena. Isolatsiooniplaatide alla lähevad fenoolvahust alumiiniumlaminaadiga paneelid ja muud isoleerimisvahendid. Vee, õhu ja valguse segmendis müüakse mahuteid, ventilatsioonisüsteeme ja päiksevalgust juhtivaid või läbi laskvaid lahendusi. Katusesegmenti lähevad erinevad profiilid ning andmekeskuse ja põranda üksuse alla põrandaviimistlused ja ka spetsiaalselt andmekeskuste jaoks loodud põrandad.

markdown-image Allikas: Kingspan

85% ettevõtte toodetest on mõeldud energiaefektiivsuse parandamiseks. 66% toodetest müüakse kommerts- ja tööstushoonete jaoks, 23% majapidamistele ja 11% kontorisse ja andmekeskustele. Lõppturgudest moodustab 76% uusehitus ja ülejäänud renoveerimine. Müügikanalitest moodustab otsemüük 66% ja 34% tuleb läbi edasimüüjate.

Geograafiliselt on ettevõtte käive üsna Euroopa keskne, kuna mullusest tulust pärines 45% Lääne-Euroopast, 25% Kesk- ja Põhja-Euroopast, 23% Ameerikast ning 7% mujalt maailmast.

markdown-image Allikas: Kingspan

Äritulemused

Kingspani müügitulu on olnud võrdlemisi stabiilses kasvutrendis (2013–2023 oli keskmine kasv aastas 16%, millest 5 protsendipunkti on olnud orgaaniline), tehes 2021 ja 2022. aasta läbi suuremad hüpped. 2021. a aitas kasvule kaasa mahtude suurenemine aga ka hinnatõus ning ülevõtmised panustasid täiendavalt 12% kasvust. Inflatsioon, mahtude kasvud ja ülevõtud olid ka 2022. a tulude kasvu allikaks.

markdown-image Allikas: Kingspan, Bloomberg

Tänu keskmiselt 16% müügitulu aastasele kasvule viimase 10 aasta jooksul on Kingspan suutnud edukalt kasvatada ka ärikasumit 115 miljonilt eurolt 2013. a 835 miljonile eurole 2023. aastal. Täiendavalt on ettevõte suutnud parandada ärikasumi marginaali 10 aastaga 6,5% pealt 10,3% peale.

markdown-image Allikas: Kingspan, Bloomberg

Aktsiakasum on samuti olnud stabiilses kasvutrendis, kerkides 2013. aasta 51,7 sendilt 352,3 sendile 2023. aastal.

markdown-image Allikas: Kingspan, Bloomberg

Kuna ettevõtte äritegevuse rahavoog on olnud tugev, võimaldab see finantseerida nii kapitalikulutusi kui ka suuremaid ja väiksemaid M&A tehinguid.

markdown-image Allikas: Kingspan, Bloomberg

2024. a esimese kvartali seisuga oli Kingspanil netovõlga 1,291 mld eurot, kasvades kolme kuuga tänu Steicos osaluse omandamisele 311 mln euro võrra. Bilanssi võib hinnata tugevaks, kuna vaba raha ning kasutamata krediidiliine oli ettevõttel 1,7 mld eurot ja netovõla ja EBITDA suhe üsna madal 1,2x (kovenandid ei luba ületada 3,5x taset).

2030 visioon

2023. a oktoobris korraldas Kingspan üle viie aasta taas investorpäeva, kus nad võtsid missiooniks aidata kiirendada maailma dekarboniseerimist, tuues välja, et nende 2022. aastal müüdud isolatsioonisüsteemid aitavad oma eluea jooksul hoida kokku 173 mln tonni CO2-te.

1994–2022.a näitas ettevõte keskmiselt 17,6% CAGR tulude kasvu ning kasvu agendal jätkatakse ka järgnevatel aastatel, kuid konkreetseid finantseesmärke ei seatud (mida üldiselt tehaksegi harva). Juhtkond käis välja nö igava stsenaariumi, kus nad kasvavad kuni 2030. a keskmiselt 5% ja ambitsioonikama eesmärgi, kus kasv oleks keskmiselt 10% aastas, mis aitaks kahekordistada 2022. a 8,3 mld euro suurust müügitulu. Marginaalide osas on eesmärk kasvatada puhaskasumi marginaali üle 10% (2022. a oli 10,0% ja 2023. a 10,8%).

Kingspanil on soov pakkuda terviklikke lahendusi, millega saaks takistada soojuse kandumist hoone sisemusest välja. Seinapaneelide ja soojustusplaatide segmendis on nad juba juhtival kohal (kuigi ka selles vallas on jätkuvalt palju ruumi kasvada), kuid suuremat võimalust näevad nad lamekatuste soojustuse puhul. Näiteks USA kommertshoonete ehituse mahuks hinnatakse 2027. aastal 1,24 triljonit dollarit, kus soojutuspaneelide ja -plaatide kasutamise osakaal on üsna madalad alla 20% ning katusepaneelide puhul pea nullilähedane. Kingspani katusepaneelide segmendi tulu võiks kasvada 2027. aastaks umbes kolm korda 1,5 miljardi euroni.

Ka Ladina-Ameerika pakub atraktiivset kasvuvõimalust. Brasiiliasse siseneti 2017. aastal saavutades 55 miljoni euro suuruse tulu, mis nüüdseks on tänu vaid paneelidele kasvanud 431 miljoni euroni. Lähitulevikus näeb Kingspan Ladina-Ameerika äri kasvamas 1 miljardi euroni.

Umbes kolmandik Kingspani tuludest pärineb kiirema kasvuga segmentidest, milleks on andmekeskused, kiipide ja elektriautode tootmise tehased ning logistikahooned, kus vajatakse spetsiifilisema profiiliga tooteid (andmekeskuste põrandad peavad näiteks suutma kannatada suuremat raskust, kiibitehased vajavad puhast kliimat ja keskkonda). Andmekeskustel on kõrged süsiniku jalajälje vähendamise eesmärgid (ja regulatsioonid), mis sunnivad nende ehitajaid otsima võimalikud efektiivseid lahendusi. Andmekeskuste ja põranda segment tõi mullu sisse 5% käibest ehk u 400 mln eurot ning Kingspan näeb seda 2027. kasvamas 1 miljardi euroni. Teine suurema kasvuallikaga segment on valgust, õhku ja vett puudutavad tooted, mis võiks 2027. aastaks kasvada 2 miljardi euroni ehk umbes 2x võrreldes 2023. aasta tulemusega.

Üheks oluliseks kasvusegmendiks on veel kaugküte. Nad omandasid 2020. aastal kaugkütteks energialahendusi tootva ettevõtte nimega Logstor, tänu millele jõudis selle segmendi tulu 2022. aastaks üle 450 miljoni euro. Euroopas on kaugküte kasutusel väga väikses mahus ja globaalselt oli turu suuruseks 2022. a 167 miljard eurot, ent see peaks oluliselt kasvama järgnevatel aastatel (2032. a prognoosiks on 273 mld EUR). Suurbritannia näiteks prognoosib, et 2050. a peaks 18% soojusest tulema kaugkütte kaudu, et saavutada kliimaeesmärke. Täna on see vaid 2%. Saksamaa on lubanud kaugküttesse investeerida 2028. aastaks 3 miljardit eurot.

2024. aasta esimene kvartal

Konteksti loomiseks tasub korra põigata enne 2024. a esimese kvartali tulemusi tagasi 2023. aastasse. Allolevast tabelist näeb üksuste käivete muutusi võrreldes 2022. aastaga. Kuigi isolatsioonipaneelide maht kasvas mullu 1%, tuli toormete hinnalanguse tõttu leppida käibe 9% langusega.

Isolatsiooniplaatide segmendi tulu kahanes orgaaniliselt samuti 9%, kuna lisaks deflatsioonile sai ka uusarenduste turg intressimäärade tõusu tõttu kannatada. Valgust, õhku ja vett puudutavate toodete müük oli mullu positiivsem, katuste segment näitas 222% tõusu tänu ülevõttudele ning andmekeskuste ja põrandate segmendi jaoks oli 2023. aasta tänu andmekeskuste ehitamise buumile tugev. Tugeva andmekeskuste nõudluse tõttu tahetakse järgmise kahe aasta jooksul kaks uut tehast rajada, mis võimaldaks eelmise aasta 380 mln euro suurust müügitulu kasvatada u viie aastaga miljardi euroni.

markdown-image Allikas: Kingspan

2024. algus väga olulist muutust võrreldes 2023. a lõpuga ei toonud, kui müük langes 2 miljardile eurole. Kui välja jätta ülevõtud, siis kahanes müük 8%. Mahud olid üldplaanis positiivsed ja hinnad stabiilsed alates aasta algusest (mida võib võtta positiivse märgina ülejäänud aasta osas), kuid aastatagusega võrreldes olid hinnad toormaterjalide odavnemise tõttu ikkagi madalamad. Piirkondadest hoidis Ameerika eelmise aasta esimese kvartali tugevat taset, Lääne-Euroopat mõjutas hooajaline nõrkus ning Kes- ja Ida-Euroopa turud jäid keerulisemasse seisu.

Isolatsioonipaneelide orgaaniline müük kahanes aastaga 9%, kuigi mahud suurenesid seejuures u 5%. Uute tellimuste maht jätkas u 5% YoY kasvu, mis võiks aidata kaasa teise kvartali müügile. Isolatsiooniplaatide müük kasvas 13%, kuna jaanuari alguses omandati enamusosalus Steicos (puidupõhiste ehitusmaterjalide tootja, sh valmistatakse tuuletõkkeplaate ja puitvillaga isolatsiooniplaate).

Paneelide hinnalanguse tõttu tuli orgaaniliselt leppida müügi 14% langusega. Esimeses kvartalis sisenesid ka kivivilla ärisse, omandades vastava tehase Bachlilt. Valgust, õhku ja vett puudutavate toodete käive kahanes orgaaniliselt 6%, kuna USA turu tugevus ei suutnud täielikult kompenseerida pehmemat Euroopa turgu. Katuste segmendi käive kasvas 10% (orgaaniliselt 3%) ning arvestades sellega seotud pikaajalisi kasvuplaane, kavatsetakse peagi alustada Ühendriikides kahe tehase ehitusega, et need saaksid 2026. alguses tööd alustada. Andmekeskuste ja põrandate segmendi müük kasvas orgaaniliselt 3% ning peaks juhtkonna sõnul näitama 2025. aastasse järjest kiiremat kasvu.

markdown-image Allikas: Kingspan

Ettepoole vaadates ootab juhtkond esimesel poolaastal orgaanilise müügi 6% langust (väike paranemine võrreldes Q1 –8%ga), kuna hinnad jäävad teises kvartalis endiselt negatiivseks, kuid siiski väiksemas ulatuses kui Q1. Juhtkond ei välista, et toormed hakkavad ühel hetkel uuesti kallinema ja ettevõte hinnastab siis oma tooted vastavalt.

Konsensus ootab kogu 2024. aasta maksu-, intressi ja immateriaalse vara amortisatsioonita korrigeeritud kasumiks 918 mln eurot (2023. a 877 mln) ning juhtkond tundis Q1 järel selle saavutamise osas üldplaanis mugavalt.

Valuatsioon

Kokkuvõttes jääb Kingspani aktsia pikaajalises vaates atraktiivseks, kuna mitmetes ärisegmentides omatakse potentsiaali oma juhtivat positsiooni laiendada (soojustuspaneelid ning -plaadid) ning mitmetes väiksemates segmentides on ruumi tulusid mitmekordistada (katused, andmekeskused). Ambitsioonika plaani kohaselt võiks Kingspan 2030. aastaks oma 2022. a 8,3 mld EUR müügitulu kahekordistada.

Küll on aga 2024. aasta alanud vahest tagasihoidlikumalt, kui mitmed analüütikud lootsid, mis on muutnud tänavuse kasvuootuse marginaalseks. Üheks põhjuseks võib olla asjaolu, et 76% firma tuludest tuleb uusehitistest ja see turg on kõrgete intressimäärade tõttu veel madalseisus.

Kuna aktsia kaupleb praegu oma viimase 10 aasta keskmiste P/E ja EV/EBITDA kordajate juures (vastavalt 23x järgmise 12 kuu oodatavat kasumit ning 15x EV/12 kuu oodatavat EBITDAd), siis lähiaja vaates vajaksid investorid kõrgemateks aktsiahindadeks suuremat kindlustunnet ehitusturu pöördumise kohta.

Kingspani aktsia (valge), 12 kuu ettevaataval kasumil põhinev P/E (lilla) ja EV ja 12 kuu ettevaataval EBITDAl põhinev EV/EBITDA kordaja (kollane) markdown-image Allikas: Bloomberg