buffett (5).jpg

Kuhu investeerisid Buffett ja Tepper III kvartalis?

Novembri keskpaigas avaldasid teiste seas USA kaks tuntud investeerimisfirmat Berkshire Hathaway ja Appaloosa Management aruanded tehingutest, mida tehti 2023. aasta kolmandas kvartalis. Mitmes aspektis möödus see mõlemale fondijuhile üsna sarnaselt, olles aktiivsemad pigem müügi- kui ostupoolel ning kaotades oma portfelli turuväärtuses võrreldes eelneva kvartaliga. Vaatamata sellele leiti ka uusi võimalusi investeerimiseks, veidi avades uusi positsioone ning suurendades olemasolevaid.

Appaloosa fondi asutajat ja juhti David Tepperit on Forbes-i poolt nimetatud oma põlvkonna kõige edukamaks riskifondijuhiks (ehkki paljudel analüütikutel on kindlasti teistsugune arvamus). Tepperi isikliku varanduse suuruseks hinnatakse 20,6 miljardit dollarit.

2023. aasta kolmanda kvartali seisuga hõlmab Tepperi portfell kokku 24 väärtpaberit, olles võrreldes eelneva kvartaliga vähenenud 7 võrra. Portfelli kogu turuväärtus kahanes kvartaliga 6% võrra 5,1 miljardi dollarini, olles suuresti tingitud turu üldisest liikumisest. Sektorite lõikes moodustab Tepperi portfellist suurima osa tehnoloogia 39%-ga (II kv 2023: 39%), millele järgneb sideteenuste sektor 27%ga (II kv 2023: 23%).

Suurimate positsioonide esikolmiku osas on toimunud kvartaalses võrdluses küll mõningased muutused, kuid endiselt hõlmavad need USA tehnoloogiahiiglasi. Portfelli kogumahust 12% osakaaluga on esikohal Meta Platforms, millele järgnevad Microsoft ja Amazon vastavalt 10%ga ja 9%ga. Tepper suurendas kõiki nimetatud positsioone kolmandas kvartalis olulisel määral, samuti ostes juurde neljandal kohal oleva Nvidia, ja viiendal kohal oleva Alphabeti aktsiaid. Uute positsioonide avamisega jäi fondijuht kolmandas kvartalis tagasihoidlikuks, tehes hinnanguliselt 37 miljoni euro suuruse investeeringu vaid ühte ettevõttesse -- Hiina kinnisvaratehingute platvormi haldavasse KE Holdingsisse.

Kolmanda kvartali märkimisväärsemad müügitehingud olid seotud suurte tehnoloogiaettevõtetega, sh seadmete tootjatest Apple. Enamik müüdud ettevõtteid hõlmasid siiski kiibitööstuse firmasid, nagu Marvell Technology, Broadcom, Taiwan Semiconductor, Qualcomm jt. Kahe viimase puhul jääti positsioon küll alles, kuid aktsiate arvu vähendati vastavalt 44% ja 30% võrra. Muud müügitehingud olid seotud Hiina kommunikatsioonisektoriga: isesõitvat taksot arendava Baidu aktsiaid müüdi 48% ulatuses ning veebikaubamajade Alibaba ja JD aktsiate arv vähenes vastavalt 20% ja 11%.

Koguarvestuses kujunes kolmandas kvartalis Tepperi ostu-ja müügitehingute netosummaks -341 miljonit dollarit, mis tähendab, et ettevaatavalt võib fondijuht aktsiaturgude suhtes mõnevõrra pessimistlikult meelestatud olla.

Valdusfirma Berkshire Hathaway tegevjuht Warren Buffett on üks kõigi aegade edukamaid investoreid, keda tuntakse ka hüüdnimega „Omaha oraakel". Buffett ostis oma esimese aktsia 11-aastaselt ning tema väärtus on kasvanud 119,8 miljardi dollarini (millest lõviosa on ta lubanud heategevuseks ära anda). Buffett on tuntud ka omanimelise indikaatori poolest, mis on turuosaliste seas laialt kasutatav mõõdupuu otsustamaks, kas aktsiaturg on parasjagu üle- või alahinnatud.

Kolmandas kvartalis Buffett oma kolme suurima positsiooni osas ühtegi tehingut ei teinud, kuid aktsia hinna mõningase odavnemise tulemusena vähenes Apple'i osakaal portfellis ühe protsendipunkti võrra ning moodustab 50% portfelli koguväärtusest. Kokku hoiab Buffett portfellis  43 väärtpaberit, langedes kvartal varasemaga võrreldes kolme võrra.

Uutest investeeringutes avati Berkshire Hathaways positsioon massimeediaettevõttes Liberty Media, ringhäälinguorganisatsioonis Sirius XM Holdings ja pesapalli klubi opereerivas ettevõttes Atlanta Braves Holdings, mis sattus portfelli tõenäoliselt Liberty Media poolt juulis korraldatud spin-offi tulemusena. Kolme nimetatud ettevõttega uued investeeringut kolmandas kvartalis Berkshire Hathaways ka piirdusid ning ka olemasolevate positsioonide puhul jääti aktsiate arv samaks.

Kui välja arvata Buffetti portfellis olnud Activision Blizzardi ühinemine Microsoftiga, sulges ta möödunud kvartalis 6 positsiooni, millest olulisemad autotootja General Motors, kemikaalide müüja Celanese ning farmaatsia- ja meditsiinitehnoloogiaettevõte Johnson & Johnson. Kuigi kõigi suletud positsioonide puhul jäi osakaal portfelli kogumahust alla 1 protsendi, ulatus nende müügitehingute kogusumma koos osaliste müükidega enam kui ligi 7 miljardi dollarini.  

Kuna väärtpabereid ostis Buffett vaid 1,7 miljardi dollari eest, jäi ka tema kolmandas kvartalis konservatiivseks ja säilitas ettevaatlikkust aktsiaturgude suhtes. Tegelikult võib nii kirjeldada Berkshire Hathaway puhul kogu 2023. aastat, kuna ka 9 kuu lõikes jääb Buffetti aktsiatehingute netosumma tugevalt miinuspoolele (-23 mld dollarit ja +49 mld dollarit 2022. aasta samal ajal). Ettevaatlikkust peegeldab ka asjaolu, et septembri lõpu seisuga hoiab Buffett oma portfellis rekordmahus vaba raha - kokku 157 miljardit dollarit.

markdown-image Suuremad positsioonid on võetud väärtpaberite turuväärtuse järgi, numbrid sulgudes tähistavad positsiooni aktsiate arvu muutust. TOP3 uued on reastatud ostetud koguse järgi. TOP3 müüdud on reastatud müüdud koguse järgi.

TOP3 lisatud ja TOP3 vähendatud on reastatud aktsiate arvu muutuse alusel. Kõigil sulgudega ridadel on sulgudes positsiooni aktsiate arvu muutus. Allikad: nasdaq.com

Kuidas me seda teame? USA-s on investeerimisfondidel (ehk institutsionaalsetel investoritel) kohustus esitada väärtpaberi- ja börsijärelevalvele (SEC) igas kvartalis aruanne 13F, kus on välja toodud investori kõik positsioonid ning nendega seotud tehingud. Kohustus on raporteerida ainult USA väärtpabereid ja pikkasid positsiooni, seega lühikeseks müüdud aktsiaid need aruanded ei sisalda.

Tuleb veel märkida, et kuna investoritel on kohustus aruanded avaldada 45 päeva jooksul pärast kvartali lõppu (ning üldjuhul nad ka seda varem ei tee), siis ei peegelda kvartalilõpu seisuga kirja pandud info enam investeerimisfondi või --firma viimast seisu. Siiski pakuvad 13F-aruanded väga head võimalust heita pilk fondide (ja nende maailmakuulsate juhtide) mõttemaailma. Neid aruandeid analüüsides võib saada hea aimduse, kus näevad tuntud investeerimisgurud kasvupotentsiaali ja kus pigem mitte.