imgonline-com-ua-resize-oLFCIZt5LtSNRL.jpg

Kuhu investeeriti LHV Kasvukontoga I kvartalis 2024?

2024. aasta esimene kvartal möödus nii USA kui paljude teiste aktsiaturgude jaoks tugevalt, sealjuures oli eriti edukas tehnoloogiasektor, mille eri tööstustesse investeerivaid fonde on LHV Kasvukonto valikus mitu. Artiklis vaatame lähemalt peale, mis Kasvukontos esimeses kvartalis toimus ning milliseid valikuid investorid tegid.  

2024. aasta esimese kvartali seisuga on olemasolevatest positsioonidest endiselt enim investeeritud USA suurimaid ettevõtteid katvasse fondi SXR8, kus paikneb ligi 23% kogu Kasvukonto mahust. SXR8 osakaal suurenes kvartaliga 0,1 protsendipunkti võrra, ehkki aastataguse I kvartaliga võrreldes on selle osatähtsus suurenenud 2 protsendipunkti võrra, osaliselt tingituna fondiosaku väärtuse tõusust.

Ajaloolise keskmisena on SXR8 osakaal püsinud kõikidest teistest fondidest oluliselt kõrgem ehk 26% juures, millelt vähenemine võib tuleneda osaliselt sellest, et viimastel aastatel on Kasvukonto valikusse lisandunud palju uusi instrumente (sh üksikaktsiad), võimaldades kasutajatel valida laiema valiku väärtpaberite vahel ning vähendades seeläbi portfelli sõltuvust ühest kindlast instrumendist.

Kasvukonto kasutajate teine suurim investeering on peamiselt USA tehnoloogiaettevõtteid järgiv EXXT, kus paikneb esimese kvartali seisuga 12% kogu Kasvukonto varadest. Fondi osakaal investeeringute kogumahust on jäänud kvartaalses võrdluses üldiselt samaks, ehkki aastataguse esimese kvartaliga võrrelduna on see suurenenud koguni 2,7 protsendipunkti võrra.

Maailma ettevõtetesse investeeriv VWRL-i osakaal püsis kvartalivõrdluses üldjoontes stabiilsena, ehkki aastatagusega võrreldes moodustab fond 2,1% väiksema osa. Kuna Bitcoini hind tegi esimeses kvartalis võimsa tõusu, siis tõusis ka selle varade mahtude osakaal korralikult -- kvartaliga 3,3% pealt 4,4% peale ehk kõrgeimale tasemele alates 2021. aasta kolmandast kvartalist, kui selle varad moodustasid kogu Kasvukontost 6,4%. Järgnesid Euroopa suurettevõtted (EXSA) dividendimaksjad (ISPA) -- kummagi fondi osatähtsus alanes 3,4% peale.

markdown-image Allikas: LHV

Uus raha investeeriti esimeses kvartalis suuresti vastavalt fondide populaarsusele, eesotsas SXR8-ga, mida soetati 25% ulatuses kõikidest kvartali jooksul tehtud ostudest. USA tehnoloogiasektorit järgivasse fondi EXXT investeeriti esimeses kvartalis 12% ulatuses, märkides kõrgeimat taset alates 2022. aasta neljandast kvartalist. Järgnesid maailma ettevõtteid koondav VWRL, mida osteti 9% ulatuses ning dividendimaksjad ISPA, kuhu suunati 4% Kasvukontodele laekunud rahadest.

Märkimisväärne on see, et aktsiafondide kõrval on LHV Kasvukonto kasutajate üheks lemmikfondiks püsivalt ka Bitcoini hinda järgiv COINXBE, mis esimeses kvartalis sai uusi investeeringuid 2,4% ulatuses. Muudest populaarsematest fondidest osteti aktiivsemalt ka puhta energia tootjaid INRG ja Euroopa suurettevõtteid EXSA, millest kumbki moodustas vastavalt 2,5% tehtud investeeringutest. Esimese kvartali olulisemaks märksõnaks võiks nimetada siiski dividendimaksjaid, kuna neid oli kümnest suurimas mahus investeeringuid saanud fondist koguni kolm (ISPA, SPYD, SPYW). Kokku moodustasid 10 suurima ostumahuga väärtpaberit esimeses kvartalis 64% kogu kvartali jooksul investeeritud rahast, võrreldes 62%-ga aasta varem.

markdown-image Allikas: LHV

Kasvukonto valikus olevate fondide mediaantootluseks kujunes esimeses kvartalis 7,1% ning positiivse tootluse saavutas 40 fondi 45st. Kvartali suurteks võitjateks osutusid kaks krüptoinstrumenti, Bitcoini hinda järgiv COINXBE ja Ethereumi hinda peegeldav COINETHE, mis said kirja vastavalt 77% ja 63% tootluse. Ka järgnevad fondid olid seotud kas innovatsiooni või tehnoloogiaga, kuna videomängude arendajad (ESP0) kosusid 15% ja SXR8, kus suur osa on tehnoloogiagigantidel, kallines 13%. Kõikidest kasvukonto fondidest lõpetas esimese kvartali plusspoolel 40 ETFi, samas kui kvartal varem oli positiivse tootlusega fonde 42.

markdown-image Allikas: LHV

Üksikaktsiate puhul osutusid esimeses kvartalis võitjateks samuti peamiselt ettevõtted, mis on seotud üht- või teistpidi tehnoloogiaga. Nvidia kerkis 82%, Meta tõusis 40% ja Netflix edenes 26%. Amazon sai kirja 18% tootluse. Langejate poolel domineerisid sõidukite tootjad: Tesla odavnes 26% ning sama suure kaotusega pidi leppima ka Boeing. Nõrkust näitasid ka põhjamaade aktsiad, kui Fortum odavnes 12% ja Equinor loovutas 11%.

markdown-image Allikas: LHV

Kasvukonto valikus olevast 45-st fondist teeb regulaarseid väljamakseid 14 ning ülejäänud 31 fondi reinvesteerivad dividendid automaatselt. Väljamakstavatest fondidest pakub kõrgeimat aastatootlust ISPA, mis koondab endas 100 stabiilselt dividende maksvat arenenud riikide ettevõtet, sh Shell, GlaxoSmithKline, Ford, Fortum jne. Fondi jooksva 12-kuu dividenditootlus ulatub 6,0%ni ning väljamakseid tehakse neli korda aastas. Kui aastaga on ISPA oma väljamakseid suurendanud üsna  korralikult 13% võrra, siis esikoha võtab endale selles osas tehnoloogiaettevõtetesse investeeriv EXXT, mis on aastaga suurendanud väljamakseid koguni 59% võrra. Hetkel pakub fond vaid 0,4% dividenditootlust, kuid fondis olevate ettevõtete eesmärk ei olegi niivõrd pakkuda kõrget dividenditootlust, kuivõrd laiendada äri ja rahastada kasvu.

markdown-image Allikas: LHV

2024. aasta esimeses kvartalis kujunes LHV Kasvukonto kasutajate ostumahtude osakaaluks 64%, mis on kõige madalam tase alates 2019. aastast, mil me Kasvukonto kokkuvõtteid koostama hakkasime. Ühtlasi jääb see märkimisväärselt alla ajaloolisele 74% keskmisele, potentsiaalselt peegeldades Kasvukonto kasutajate ettevaatlikkust aktsiaturgude suhtes.

markdown-image Allikas: LHV

LHV Kasvukonto on üks vanimaid LHV Panga investeerimistooteid, mille kasutajate arv ületab nüüdseks juba 60 tuhandet.