imgonline-com-ua-resize-oLFCIZt5LtSNRL.jpg

Kuhu investeeriti LHV Kasvukontoga III kvartalis 2023?

2023. aasta kolmandas kvartalis näitasid aktsiaturud pärast tugevat esimest poolaastat mõningast tagasilangust, hirmutades ka LHV Kasvukonto kasutajaid. Valikus olevast 44st fondist näitasid positiivset tootlust 14, samas kui kaotusega pidi leppima 30 fondi. Üksikaktsiate puhul oli pilt oluliselt võrdsem, sest 29st nimest peaaegu pooled ehk 13 lõpetasid kvartali plusspoolel. Artiklis vaatame peale, mis Kasvukontos kolmandas kvartalis toimus ning milliseid valikuid investorid tegid.  

2023. aasta III kvartali seisuga on olemasolevatest positsioonidest endiselt enim investeeritud USA suurimaid ettevõtteid katvasse fondi SXR8, kus paikneb ligi 24% kogu Kasvukonto mahust. SXR8 osakaal suurenes kvartaliga 2,7 protsendipunkti, mis on suurim positiivne kvartaalne muutus viimase kuue kvartali jooksul. Samas on ajaloolise keskmisena SXR8 osatähtsus püsinud kõikidest positsioonidest veidi kõrgem ehk 27% juures. Langus võib tuleneda osaliselt sellest, et viimastel aastatel on Kasvukonto valikusse lisandunud palju uusi instrumente (sh üksikaktsiad), võimaldades kasutajatel valida laiema valiku väärtpaberite vahel ning vähendades seeläbi portfelli sõltuvust ühest kindlast instrumendist.

Kasvukonto kasutajate teine suurim investeering on peamiselt USA tehnoloogiaettevõtteid järgiv EXXT, kus paikneb 13% kogu varadest. Fondi osakaal investeeringute kogumahust on kvartaliga suurenenud 2,5 protsendipunkti võrra, mis samuti on ajalooliselt üsna järsk hüpe.

Kui EXXT osakaal kogu varadest on viimasel 16 kvartalil püsinud stabiilselt 11% - 13%, siis kiiresti on kasvanud populaarsuselt kolmanda fondi, maailma suurimaid ettevõtteid koondava VWRL, osatähtsus. Kolmandas kvartalis kasvatas VWRL oma osatähtsust eelneva kvartaliga võrreldes 0,7 protsendipunkti võrra 9,7% peale, ehkki seni suurim osakaal konkreetse fondi puhul jäi käesoleva aasta esimesse kvartalisse, kui selle osatähtsus ulatus pea 12%ni. Neljandale ja viiendale kohale platseerusid vastavalt Euroopa suurfirmad (EXSA) 3,7%-ga ja puhta energia tootjad (INRG) 3,6%-ga, millest viimase osakaal langes juba neljandat kvartalit järjest.

markdown-image

Kuna uus raha investeeritakse sageli üsna sarnaselt juba olemasolevatele positsioonidele, osutus 2023. aasta III kvartalis populaarseimaks investeeringuks SXR8, kuhu läks 23% uutest kvartali jooksul tehtud ostudest, suurenedes kvartalivõrdluses ühe protsendipunkti võrra. USA tehnoloogiasektorit järgivasse fondi EXXT investeeriti protsentuaalselt samas mahus kui kvartal varem, olles 11%, millele järgnes VWRL napilt väiksema osakaaluga.

Tähelepanuväärne on see, et konkurentsis Kasvukonto 44 indeksfondiga on populaarseimate ostude hulka juba viiendat kvartalit järjest sattunud üksikaktsiana Tesla, mida edestab Bitcoini hinda järgiv fond. Kokku moodustasid 9 suurima ostumahuga väärtpaberit III kvartalis 59% kogu kvartali jooksul investeeritud rahast, võrreldes 61%-ga aasta varem.

markdown-image

Kasvukonto valikus olevate fondide tootluseks kujunes III kvartalis keskmiselt -2,4%, võrrelduna kvartalitaguse 2% tõusuga. Kui tõusjate poolel olid peamiselt madalama riskiastmega fondid eesotsas tooraineid koondava ETFiga SXRS (+8,6%), siis suuremate langejate seas olid esiplaanil puhta energia tootjad (INRG) ja luksuskaupade tootjad (GLUX) vastavalt 17% ja 11% odavnemisega.

Kõikidest kasvukonto fondidest lõpetas III kvartali plusspoolel 14 ETFi ehk 32%, võrrelduna pooltega kvartal varem.

markdown-image

Üksikaktsiate puhul osutusid III kvartalis võitjateks energiasektori ettevõtted, sh UPM, EQNR, SHEL ja XOM, mis kõik näitasid kvartaliga vähemalt 10% tootlust. Järgnesid USA tehnoloogiaettevõtted, nagu Alphabet, Meta ja Nvidia, Intel ja IBM, mis piirdusid 3-9% tõusuga. Langejate poolel paistis silma Moderna 15% langusega, kuid palju paremini ei läinud ka Netflixil, Paypalil, Apple'il ja McDonaldsil, mis langesid 12-14%.

markdown-image

Kasvukonto valikus olevast 44-st fondist teeb regulaarseid väljamakseid 14 ning ülejäänud 30 fondi reinvesteerivad dividendid automaatselt. Väljamakstavatest fondidest pakub kõrgeimat aastatootlust globaalse dividendifookusega ISPA, mille 5,9%line määr on kvartalivõrdluses mõnevõrra paranenud fondiosaku hinna odavnemise tõttu. Kuigi ISPA on oma dividendimakseid viimase aasta jooksul suurendanud tublilt 16%, on selles osas esikohal hoopis 0,4% tootlusega tehnoloogiaettevõtteid koondav EXXT ( 1- aastane dividendi kasv: 83%)ning tööstus- ja finantssektori ettevõtete võlakirjadesse investeeriv LQDA (+30%).

markdown-image

Kokkuvõttes langes 2023. aasta kolmandas kvartalis LHV Kasvukonto kasutajate ostumahtude osakaal kõigest 65%ni - madalaimale tasemele alates 2019. aasta neljandast kvartalist, peegeldades investorite pessimismi praeguste turutingimuste suhtes. Ühtlasi jääb see oluliselt alla ajaloolisele 75% keskmisele.

markdown-image

LHV Kasvukonto on üks vanimaid LHV Panga investeerimistooteid, mille kasutajate arv läheneb nüüdseks juba 55 tuhandele.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.