pens.png

LHV aktiivselt juhitud pensionifondide tasud langesid oluliselt

Veebruaris langesid LHV suurimatel II samba aktiivsetel pensionifondidel nii jooksvad tasud kui valitsemistasud. Tasude muutuse suurim põhjustaja on fondide börsiväliste alusinvesteeringute kulumäära langus, kuna paljud erakapitalifondid on väljunud algfaasist, kus kulu on suurim. Lisaks langesid ka LHV populaarsemate III samba fondide jooksvad tasud.

Hinnalanguse teine põhjus on asjaolu, et fondi mahud kasvasid, kuid muud investeerimistegevusega seotud tasud jäid samale taseme. Nende kahe positiivse põhjuse koosmõjul on LHV pensionifondi M jooksvad tasud nüüd kaheksandiku, pensionifondidel L viiendiku ning XL ligi kolmandiku võrra odavamad.

LHV pensionifondide erakapitali- ja aktsiainvesteeringute eest vastutav fondijuht Kristo Oidermaa selgitas, et LHV suurimates fondides võib nn kinniste fondide (nt erakapitali- ja kinnisvarafondid, kuhu jaeinvestoritel ligipääs puudub) osakaal moodustada ligi 50 protsenti kogu pensionifondi portfellist. „Nende fondide puhul on alguses stardikulud paratamatult suured, kui börsivälist aktsiaportfelli alles üles ehitama hakatakse, kuid kui investeeringud on suuremas osas tehtud, siis langeb kulude osakaal märgatavalt,“ selgitas fondijuht. „Alguses kulukama erakapitaliinvesteeringu teine medali pool on võimalus teenida kasvuhoos ettevõttete edust rohkem just nende arengu börsieelses etapis,“ lisas Kristo Oidermaa.

Fondijuht lisas, et kiirelt muutuvas keskkonnas peab LHV investeerimismeeskond rohkem kui kunagi varem vajalikuks hoida investeerimisportfellid võimalikult mitmekesistena. „LHV fondide portfellis on sarnaselt Lääne-Euroopa pensionifondidele rohkem varaklasse kui lihtsalt börsiaktsiad ja börsivõlakirjad – investeerime ka toor- ja väärismaterjalidesse, metsa, elukondlikku- ja ärikinnisvarasse, börsivälistesse aktsiatesse ja võlakirjadesse. Osa neist investeeringutest on kallimad, aga ka oodatult suurema tootluse potentsiaaliga,“ selgitas Kristo Oidermaa.

LHV fondide jooksvate ja valitsemistasude muutused: markdown-image

LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Tutvu LHV pensionifondide prospekti ja põhiteabe dokumentidega lhv.ee ja pea nõu asjatundjaga.