mathieu-stern-1zO4O3Z0UJA-unsplash.jpg

Mis on võlakirjad ja kellele võiks need sobida?

Tõusnud intresside keskkonnas muutus investorite seas taas populaarseks varaklassiks võlakirjad. Hiljuti teatas kinnisvaraarendaja Liven oma kavatsusest emiteerida käesoleva kevade jooksul rohevõlakirju. Käime üle ja tuletame meelde, mis on võlakirjad ja millal tasuks nende ostmist kaaluda.

Investeerimisel on palju erinevaid võimalusi, kuhu oma raha paigutada. Valik langetatakse sageli vastavalt investori riskiisule ja otsitavale tootlusele. Üheks madala riski ja kindla tootlusega instrumendiks on võlakirjad, mis tänu muutunud intressikeskkonnale on saanud investorite hulgas populaarseks valikuks.

Üldiselt on levinumad valikud investorite hulgas olnud ikka üksikaktsiad, indeksifondid ja eestlaste seas eriti ka kinnisvara. Ent üheks aina populaarsemaks alternatiiviks on võlakirjad, mille väärtus investorite silmis on tõusnud just muutunud majandus- ja intressikeskkonnas.

Tegemist on pangalaenule sarnast funktsiooni täitva instrumendiga, mille puhul võlakirju pakkuv ettevõte ei küsi laenu pangast, vaid müüb oma usalduskrediiti investoritele, saades vastu raha. Teisisõnu annavad investorid võlakirju ostes ettevõttele laenu, ettevõttel tekib ostja ees kohustus maksta fikseeritud intressi (intressimaksed) ning tasuda kindel laenusumma (võlakirjade nominaalväärtus) pärast laenutähtaja möödumist ehk lunastustähtajal võlakirja omanikule tagasi.

Võlakirjade emissiooni ehk pakkumise käigus jaotatakse investoritele võlakirjad ning investorid tasuvad ettevõttele saadud võlakirjade eest rahas. Igale võlakirjale vastab tavaliselt kindel laenusumma (võlakirja nimiväärtus), mis tuleb ühe võlakirja eest tasuda. Emissiooni ehk võlakirjade väljalaskmise käigus registreeritakse tingimused ja kantakse võlakirjad investorite väärtpaberikontodele – füüsilisi pabereid võlakirjade ostjaile tänapäeval välja ei jaotata.

Edasi maksab emitent ehk võlakirja väljalaskja võlakirjaomanikule kokkulepitud aja tagant intressi, mille garanteeritud protsent võlakirja nominaalväärtusest on märgitud pakkumise tingimustes. Intressimaksed võivad toimuda nii kord aastas, iga poole aasta tagant kui ka kvartaalselt.

Madala riskiga, kuid mitte riskivaba

Iga investor peab instrumentide valikul lähtuma oma riskiisust. Võlakirjad sobivad investoritele, kes soovivad tulevaste laekuvate tulude osas kindlustunnet ehk teisisõnu teenida kindlat tootlust sõltumata sellest, mis toimub turgudel. Võlakirjade riskantsust vähendab ka ettevõtte pankroti korral varade realiseerimise järjekord, mille kohaselt saavad võlakirjaomanikud oma osa tagasi enne aktsionäre. Teisalt aga ei saa võlakirjaomanikud kaasa hääleõigust ettevõtet puudutavates otsustes kaasarääkimiseks ega võimalust saada osa aktsiahinna kasvust – see tähendab, et tulusus on fikseeritud.

Riskikartliku investori jaoks lähim alternatiiv võlakirjale oleks hoius. Ka hoiuste puhul fikseeritakse sarnaselt võlakirjadega kindel intressimäär, summa ja tähtaeg. Teisalt on hoiused teatud ulatuses tagatud, mistõttu on risk madalam, aga ka tootlus väiksem. Erinevalt hoiustest võivad võlakirjad olla ka börsil noteeritud ehk turul kaubeldavad. See annab investorile soovi korral võimaluse võlakiri vajalikul hetkel maha müüa või hoopis neid juurde osta.

Teisalt ei ole aga võlakirja puhul tegemist päris riskivaba instrumendiga. On olemas ka mõnevõrra riskantsemaid võlakirju tulenevalt instrumendi keerukusest ja ettevõtte krediidikvaliteedist, sellest tuleneb ka kõrgem tootlus. Üheks selliseks näiteks on allutatud võlakirjad. Võlakirjade allutatus tähendab, et ettevõtte likvideerimise või pankroti korral rahuldatakse võlakirjadest tulenevad nõuded alles pärast kõigi allutamata nõuete (nt võetud laenud, kohustused töötajate ja tarnijate ees jms) täielikku rahuldamist. Laia kasutust on allutatud võlakirjad leidnud näiteks finantssektoris regulatiivsete kapitalinõuete täitmiseks.

Aprillis andis kinnisvaraarendaja Liven teada oma kavatsusest emiteerida käesoleval kevadel Baltikumi esimesed kinnisvarasektori rohevõlakirjad. Võlakirjade avaliku pakkumisega kavatseb Liven AS rahastada nii käimasolevate kui uute projektide arendamist ning laiendada ettevõtte investorite ringi. Rohevõlakirjad kavatsetakse noteerida Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas.