nkt ka.jpg

NKT saab olema oma kiire kasvu ohver

Nii nagu ulatuvad Itaalia kaablitootja Prysmiani juured 19. sajandi lõppu, loodi ka Taanis tegutsev elektrikaablite valmistaja NKT 1891. aastal, kui toona kandis nime Nordisk Elektrisk Ledningstraad og Kabel-Fabrik. Pärast mitmete teiste firmade ülevõtte sai ettevõte 1898. aastal uueks nimeks Nordiske Kabel og Traadfabrik, millest on tuletatud ka praegune akronüüm NKT.

Järgnevatel aastakümnetel sidus NKT end lisaks kaablitele paljude teiste valdkondadega, kuid alates 1990. aastast hakati firmade liitmiste ja üksuste müükide läbi tegevusfookust teravdama. Nii näiteks müüdi 1999. aastal elektrijaotuste tootja Lauritz Knudsen Schneiderile ja pooljuhtide tootja GIGA 2000. aastal Intelile.

1999.aastal omandati Saksa kaablitootja Felten & Guilleaume, mis kasvatas NKT tootmisvõimekust kaks korda. 2013. aastal osteti Ericssonilt ära kaabliüksus.

2016.aastal omandati ABB kaabliüksus, mille järel tegi nõukogu ettepaneku jagada NKT Holdigs kaheks noteeritud ettevõtteks NKT ja Nilfisk. Viimane keskendub professionaalsete puhastusvahendite valmistamisele nii tööstus-, kommerts- kui ka jaeklientidele. Ettevõtte poolitamine leidis aset 2017. aasta oktoobris.

2022.aastal võeti vastu otsus müüa ära NKT Photonics üksus (lasertehnoloogia tootja), et NKT emafirma saaks keskenduda vaid elektrikaablite tootmisele. Ostjaks on Jaapani ettevõte, aga tehingu tegemiseks läheb vaja veel Taani võimude heakskiitu.

Kui 13,5 mld euro suuruse turukapitalisatsiooniga Prysmianil on üle 30 000 töötaja ja 108 tehast, siis NKT-l on töötajaid 4473 ja tootmisvarasid 11.

Äritegevus

NKT äritegevus jaguneb kolme peamisesse segmenti: solutions (lahendused), applications (rakendused) ning service & accessories (teenused ja tarvikud). Lahenduste üksus tõi eelmisel aastal sisse ligi 58% müügitulust ning 70% kulumieelsest ärikasumist (EBITDA), teenindades kõrgepingekaablite turu nõudlust (eeskätt meretuuleparkide ühendamine võrguga ja riikide/piirkondade omavahelise elektriühenduse loomine). Üks tehas asub Rootsis ja teine Saksamaal, millest esimese toodang läheb peamiselt mereprojektidele ja Saksamaa tehase toodang maismaa omadele. Sinna üksuse alla kuulub ka nende 2017. aastal ostetud kaabli paigaldamise laev, mis võimaldab neil klientidele pakkuda täislahendusi.

Rakenduste üksus (32% käibest ja 23% EBITDA-st) toodab madala ja keskmise pingega kaableid, teenindades ehitussektori ja Euroopa energiavõrkude operaatorite nõudlust. Selle üksuse all on kuus tehast, mis asuvad Tšehhis, Taanis, Poolas, Rootsis ja Suurbritannias. Kesk- ja madalpingekaablid pole nõnda keerulised nagu kõrgepingekaablid ja sestap on antud turg ka rohkem killustunud. NKT usub, et ka selle segmendi kasv jääb järgnevatel aastatel kiireks, kuna 40% Euroopa energiajaotuse võrgust on üle 40 aasta vana ning vajab taastuva energia ning elektritarbimise kasvu valguses suuri investeeringuid.

Teenuste ja tarvikute üksus sõltub samasugustest kasvuteguritest nagu eelnevad kaks üksust. Selle alla lähevad eeskätt maismaa ja mere energiasüsteemide hooldamine ja parandamine, kuid ka energiakaablite tarvikud energia ülekandesüsteemide ühendamiseks.

markdown-image Allikas: NKT

Kuna NKT on seotud valdavalt Euroopa turuga (USA moodustas 15% eelmise aasta käibest), siis on nende peamisteks konkurentideks Prysmian ja Prantsusmaa päritolu Nexans.

Aktsionärid

Ettevõttel oli 2023.a lõpu seisuga u 40 800 aktsionäri ilma et kellelgi oleks dominantne positsioon. Vahemikku 5,0–9,99% jääb vaid kaks investorit: Taani riiklik pensionifond ATP ja Suurbritannia varahaldusfirma Greenvale Capital.

Tulemused

2023.aasta oli tänu üleilmsele roheenergia ökosüsteemi kasvule ja elektrifitseerimisele väga tugev, kui 12 kuu käive kasvas 2,08 miljardilt eurolt 2,57 miljardile (24%). Ettevõte toob välja ka müügitulu ilma metallihindade (eeskätt vask ja alumiinium) mõjuta, mis kasvas 1,45 miljardilt eurolt 1,93 miljardile (33%).

Üsna märkimisväärne oli mullu täitmata tellimuste kasv 4,7 miljardilt 10,8 miljardile. See loob väga hea nähtavuse järgnevateks aastateks, millest johtuvalt otsustas NKT ka teha kuni 2026. aastani kokku 1 mld euro ulatuses lisainvesteeringuid oma kõrgepingekaablite tootmisvõimekuse suurendamisse ja ühe täiendava kaabli paigaldamise laeva soetamiseks (praegu on neil üks laev). Selleks kaasati mullu kevadel 357 mln eurot kapitali läbi märkimisõiguste. Lisaks nendele tellimustele oli neil ka 2,5 miljardi euro eest pikaajalisi tootmismahtude reserveeringuid.

markdown-image Allikas: Bloomberg

Ettevõtte 2023. aasta EBITDA kerkis tänu müügitulu kasvule ja kasumlikkuse paranemisele 154,5 miljonilt 254,6 miljonile (65%) ja puhaskasum 62,4 miljonilt 124,3 miljonile (99%).

markdown-image Allikas: Bloomberg

2023.a 305 mln euro suurune vabarahavoog aitas koos märkimisõigustest saadud tuluga suurendada netoraha positsiooni 55 miljonilt 671 miljonile eurole, mis koos laenuvõimalustega annab piisava finantsi rahastamaks järgnevate aastate planeeritud suuri investeeringuid.

2024.aasta ja kaugem prognoos

NKT näeb 2024. aastal müügitulu jäämist 2,21-2,36 miljardi euro vahemikku. Siin on arvestatud standardseid metallihindasid, mis vase puhul tähendab 1550 eurot tonni kohta ja alumiiniumi puhul 1350 eurot. 2023. aasta tulu standardsete metallihindadega oli 1,93 mld eurot, märkides 2024.a keskpunktis seega 18% kasvu. Peaasjalikult tuleneb kasv lahenduste üksuse arvelt, kus mahtude kasvatamisse on tehtud eelnevalt investeeringuid ja tellimuste raamat küündib rekordkõrgele.

2024.aasta EBITDA peaks jääma 285–335 miljoni euro vahemikku, märkides 2023. aastaga võrreldes ligi 22% kasvu. 2023.a kevadel avalikustati ka pikemaajalised eesmärgid. Ettevõte prognoosib 2021–2028 aastal müügitulu keskmiseks kasvuks üle 12% kasvu aastas ja EBITDA jõudmist 2025. aastaks üle 300 mln euro ning 2028. aastaks üle 550 miljoni euro.

NKT enda hinnangul esitati kõrgepingekaablite turul mullu tellimusi üleilmselt 15 miljardi euro eest, millest seega ligi pool läks neile. Lisaks sellele sõlmiti pikaajalisi tootmismahtude kokkuleppeid turul 15 miljardi eest, mis annab kogu turu suuruseks 30 miljardit eurot. See on võrreldes viieaastataguse ajaga kasvanud 10x, mis näitab, kui aktiivsed praegu energiataristu uuendamisel ja laiendamisel ollakse. NKT ise usub, et kõrgepingekaablite turu suurus võiks kuni 2030. aastani jääda keskmiselt 10 miljardi euro juurde aastas.

Et antud turust suuremat tükki saada, läheb vaja uut tehast, mis peaks valmima 2026. aastal. Sestap võiks ettevõtte käive 2024. aastal konsensuse arvates kasvada veel 14%, ent 2025 ja 2026 ei võimalda sisemised ressursid seda kuigi palju rohkem enam kasvatada, mistõttu võib öelda, et firma on oma enda eduloo ohvriks muutumas. 2027. aastast peaks kasv uuesti hoogustuma.

Juhtkond

Ettevõtte tegevjuht Claes Westerlind määrati ametisse 2023. aasta mais. Enne seda töötas NKTs erinevatel juhtivatel positsioonidel alates 2017. aastast, mil NKT omandas ABB üksuse, kus ta oli töötanud 9 aastat.

2023.a sügisel loodud COO positsioonil töötab Will Hendrikx, kes liitus NKT-ga juba 2020. aastal. Kokku on tal üle 25 aasta kogemusi, kuidas kasvatada müüki, tagada kasvu ning optimeerida äritegevust.

Finantsjuht Line Andrea Fandrup liitus NKT-ga 2020. aastal, olles enne seda töötanud üle kahe aasta Rockwoolis finantside asepresidendina ja enne seda ligi 11 aastat Novozyme’is erinevatel juhtivatel positsioonidel.

Kokkuvõtteks

Võimalus

Rahvusvahelise energiaagentuuri kohaselt tuleks riikide kliimaeesmärkide ja energiajulgeoleku saavutamiseks paigaldada maailmasse 2040. aastaks kokku 80 miljoni kilomeetri jagu täiendavaid energiavõrke, mis ühtib tänase energiavõrgu kogupikkusega. Elektrivõrkude uuendamine ja laiendamine nõuab kesk- ja kõrgepingekaableid, mida NKT toodab, kuna uute taastuvate allikate näol muutuvad distantsid energia tootmise ja tarbimise vahel pikemaks. Kuna kuni 2026. aastani võetakse ette mahukas (1mld EUR) investeering, loovad nad sellega võimekuse edasiseks kasvuks. Suuremate investeeringute tõttu ei plaanita 2024. aastal maksta dividendi, kuigi nende poliitika näeb ette kolmandiku kasumist jagamist dividendideks.

Riskid

  • Ettevõte kasutab kaablite valmistamisel suurel hulgalt toormeid, mille hind võib maailmaturul palju kõikuda ning seeläbi mõjutada firma kasumlikkust. NKT maandab toormete riski ja lisaks on tellimuste lepingutes provisjonid, mis hõlmavad hinnamuutusi.

  • Ettevõtte toodetes võivad potentsiaalselt esineda defektid, mille parandamine võib osutuda kulukaks. Teatud juhtudel on Prysmian selleks võtnud ka kindlustuse, mis neid säärase riski eest kaitseks aga mis ei pruugi olla piisav.

  • Ligi 60% firma müügitulust ja 70% EBITDAst pärineb lahenduste üksusest, kus oluline osa on merekaablite tootmisel ja paigaldamisel. Juhul kui tuuleparkide arendamine peaks aeglustuma, siis mõjutaks see olulisel määral ka NKT tulemusi.

  • Ettevõtte kasv on lähiaastail tootmisvõimekuse tõttu piiratud, ent pärast 1 mld EUR investeeringuid peaks see 2027. a jätkuma. Turg on praegu kuum aga paralleelselt NKTga suurendavad oma kaablitootmise võimekust ka konkurendid, mille tõttu võivad ühel hetkel kasvada konkurents ning kannatada marginaalid, kui pole piisavalt tellimusi kõikidele.

Aktsia

Kui Prysmiani aktsia on eelmise aasta sügise madalpunktist rallinud 44%, siis NKT oma 80%, mille tõttu kaupleb viimane nüüd 25x järgmise 12 kuu oodatavat kasumit ning 11x EV oodatavat EBITDA-d. Tegemist on kõrgemate kordajatega võrreldes Prysmianiga (vastavalt 17x ja 9x). Preemia võib olla tingitud asjaolust, et NKT on näidanud tulemuste kiiremat kasvu, nad on suuresti seotud vaid energiasektori kaablivajadusega (Prysmian ka telekomitööstusega, kus nõudlus on hiljuti ära vajunud) ja lisaks küündib NKT tellimusteraamat 10,8 miljardi euroni, mis firma kogu mulluse müügituluga võrreldes (2,57 mld EUR) loob hea nähtavuse järgnevaks mitmeks aastaks. Ka Prysmianil on täitmata tellimuste maht muljet avaldavad 20 mld EUR ja see on segmendi oma, mille müük oli mullu 2,5 mld EUR aga kogu firma käive ulatus mullu 15,4 miljardi euroni.

Kokkuvõttes on NKT roheenergia ja elektrifitseerimise kasvutrendi parem kaablitööstuse pure play, neil on tugev rahavoog ja bilanss, mis võimaldavad järgmisel paaril aastal aluse panna edasiseks kasvuks ja samuti muudab järgnevate aastate nähtavuse heaks arvestatav täitmata tellimuste maht.

Aktsia viimase poole aasta tõus on seda kõike arvestades siiski muutnud ettevõtte valuatsiooni poolest ebaatraktiivsemaks (eriti kuna 2025–2026 peaks kasv olema piiratud ressursside tõttu tagasihoidlikum enne kui uus tehas tööle hakkab).

NKT aktsia Taani börsil (valge), järgmise 12 kuu kasumiootusel põhinev P/E (lilla) ja järgmise 12 kuu EBITDA ootusel põhinev EV/EBITDA kordaja (sinine) markdown-image Allikas: Bloomberg