chelsea-WvusC5M-TM8-unsplash (1).jpg

Päikeseenergia sektoris tekkis toodete üleküllus

Kui Venemaa alustatud sõjategevuse järel hüppeliselt kallinenud energiakandjad ja elekter tingisid päikeseenergia sektoris tegutsevatele ettevõtetele mõneks ajaks rahuldamatu nõudluse, siis nüüd on tarbijate jaoks halvenenud finantseerimisvõimalused ja majanduslik ebakindlus vähendanud huvi kestvuskaupade järele ning nõnda muutnud edasimüüjate tootevarud ebavajalikult kõrgeks. Teisisõnu peavad paljud päikeseenergiasektori firmad leppima praegu nii turu üldise jahtumise kui ka edasimüüjate sooviga lükata tellimusi edasi, kuniks nende varude tase on alanenud.

Ühe näitena paistab silma mikroinverterite ja salvestite tootja Enphase Energy. Kui ettevõte ütles juunis lõppenud teises kvartalis, et nende kolme kuu müük kasvas toona aastaga 34% 711 miljonile dollarile, siis 26. oktoobril avaldatud kolmandas kvartali aruandes tuli aasta baasil tõdeda kolme kuu käibe 13,2% langust 551 miljoni dollari peale. Tegemist oli varasemalt antud prognoosi vahemiku alumise äärega ning osutus pisut nõrgemaks analüütikute 565,7 mln dollari suurusest ootusest.

Kui teises kvartalis saime teada, et laiem makromajanduslik ebakindlus Ühendriikide turgudel ja lisaks päikeseenergia müügi toetuste oluline kärpimine majapidamistele Californias (USA kokku 64% käibest) viis Enphase’i toodete varud soovitust kõrgemale tasemele ja neid tuli müügitulu arvelt vähendama hakata, siis kolmandas kvartalis tõdeti ootamatult, et ka Euroopas kukkus nõudlus järsult ära ja tekkis samasugune probleem.

See on loonud olukorra, kus nii nõudluse vähenemine USA ja Euroopa lõppturgudel kui ka edasimüüjate soov varude korrigeerimise tõttu tellimusi edasi lükata vähendavad Enphase’i oodatavat müügitulu neljandas kvartalis 300–350 miljonile dollarile (sellest 150 miljonit on tingitud varude vähendamisest). Keskpunktis tähendab see 2022. a neljanda kvartali tulemusega võrreldes käibe 55% langust! Tegemist oli väga negatiivse üllatusega, kui võtta aluseks analüütikute toonane 578,9 mln dollari suurune prognoos.

Enphase’i juhtkonna sõnul jätkub müügikanalistes varude korrigeerimine ka esimeses kvartalis, ent loodetavasti tuleva aasta teises kvartalis on see normaliseerunud. Siin eeldatakse, et lõppturgudel jääb nõudlus püsima praegusel tasemel, vastasel korral võib varude vähendamise protsess võtta isegi kauem aega. Esialgu ei too see Enphase’i jaoks kaasa vajadust hakata vähendama toodete hindasid, mis looks kasumireale veelgi suurema surve.

Ettevõtte bilanss püsib väga tugevana, kui makromajanduslikele raskustele vaatamata jätkati kolmandas kvartalis vaba rahavoo teenimist (122 mln), mis aitas hoida vaba raha mahtu 1,8 miljardil dollaril. Juulis kiitis nõukogu heaks 1 miljardi dollari eest aktsiate tagasiostu programmi, mida kasutati kolmandas kvartalis 110 mln dollari eest 847 tuhande aktsia tagasiostmiseks.

Lühiajaliselt on Enphase’i jaoks turuolukord üsna drastiliselt muutunud, kuna intressimäärade tõus ja makromajanduslik ebakindlus on vähendanud tarbijate huvi päikesepaneelide ja salvestite paigaldamise vastu ning energiahindade hüppelise tõusu järel paneele ning muid komponente kokku varunud edasimüüjad on leidnud end ootamatult olukorrast, kus järgmised 2–3 kvartalit tuleb laovarude optimeerimiseks tellimusi vähendada.

Pikas vaates aga jääb ettevõtte juhtkond optimistlikuks, sest Ühendriikides pakub IRA seadus järgmise 10 aasta jooksul majapidamistele päikeseenergiasüsteemide paigaldamiseks toetust (vaid 4% majapidamistest omab päikesepaneele), äritegevuse laiendamiseks on väga palju võimalusi nii Euroopas kui ka mujal maailmas (näiteks pelgalt tänavu neljandas kvartalis plaanib Enphase oma mikroinvertereid tutvustada 15 uues riigis), elektritootjad jätkavad mitmel pool elektrihinna tõstmist, elektritarbimine kasvab ning kliimamuutused koos elektriautode populaarsuse kasvuga vaid võimendavad seda.

Turuolukorra nõrgenemise tõttu on Enphase’i aktsia langenud aastatagusest tipust u 70%, mis annab ettevõttele praegu võimaluse oma vaba raha tööle panna ja oportunistlikult börsilt aktsiaid tagasi osta. Usku ettevõtte väljavaatesse võib peegeldada ka firma tegevjuhi Badrinarayanan Kothandaramani otsus soetada 16. novembril 1118 aktsiat kogusummas 100,9 tuhat dollarit, kuigi tegemist on üsna pisikese tehinguga arvestades talle kuuluvat aktsiate koguarvu (1,27 mln).

Enphase'i aktsia Ühendriikides (USD) ja järgmise 12 kuu oodataval kasumil põhinev P/E suhtarv (roheline) markdown-image