LHV2030c.jpg

Kasvukonto eksperimendi I kvartali tulemused

2024. aasta esimene kvartal on läbi saanud ja aeg on teha ülevaade, kuidas muutusid meie Kasvukonto eksperimendis osalenud Eesti tuntud väikeinvestorite portfellid. Ülesandeks oli koostada LHV Kasvukonto portfell, mille kaudu nad investeeriksid igakuiselt 10-aastases perspektiivis keskmisest kuupalgast 10%. Portfellide seisu uuendame kord kvartalis.

Ülesanne oli sellevõrra raskem, et vahepeal fondivalikut muuta ei saa. Seega tuli portfelli koosseis hoolikalt valida ja proovida ette ennustada parimat tootlust toovad regioonid või sektorid kümne aastases perspektiivis. Sissemaksete summasid korrigeerime vastavalt keskmise palga muutusele. 10% suurus on valitud selle järgi, mis võiks olla sellist palka teenivale töötajale jõukohane igakuiselt kõrvale panna, ilma et elustandard oluliselt kannataks. 2024. aasta esimeses kvartalis lisasid osalejad oma portfelli igakuiselt 150 eurot ja tänase seisuga on iga investor oma virtuaalportfelli investeerinud kokku 6548 eurot.

Neljanda kvartali tulemusi saad vaadata siin.

2024. aasta esimeses kvartalis möödus kaks aastat sellest, kui FED alustas ühte ajaloo kõige agressiivsemat intressimäärade tõstmise perioodi, ehkki paljukardetud sügavat majanduslangust on seni suudetud vältida. Tänu sellel püstitasid aktsiaturud 2024. aasta esimeses kvartalis mitmeid uusi rekordeid: S&P 500 kerkis 10%, kuid ka enamik teisi Ühendriikide indekseid lõpetas kvartali kõigi aegade kõrgeimal tasemel. Kasvukonto eksperimendis osalevad investorid investeerivad mitmetesse nii piirkondlikesse kui sektoripõhistesse aktsiafondidesse, millest populaarsemad on USA suurimaid ettevõtteid koondav fond SXR8, tehnoloogiaettevõtetesse investeeriv EXXT, ja kõige laiapõhjalisem, ülemaailmselt investeeriv VWRL.

Eksperimendis osalejad on 2024. aasta esimese kvartali seisuga järjepidevalt investeerinud juba üle nelja aasta ning positiivne on see, et hoolimata vahepeal aset leidnud turukõikumistest on enamik investoritest oma portfelliga plussis ehk nende portfelli koguväärtus ületab enda investeeritud raha. Kuue osaleja puhul ületab nelja aastaga turgudelt teenitud raha juba ühe kuu Eesti keskmist netopalka, samas kui ühe osaleja mõõdukas miinuses olev portfell peegeldab ilmekalt ka investeerimise riske, millega peab igaüks arvestama.

markdown-image Allikas: LHV

Portfellide arengut ajas vaadates püsis see kuni 2023. aastani osalejate lõikes üsna sarnane, kuid alates aasta teisest poolest on lahknevused muutunud märgatavalt suuremaks. Mida aeg edasi, seda rohkem hakkab portfelli väärtust mõjutama valitud fondide käekäik, peegeldades liitintressi võlu.

markdown-image Allikas: LHV

Marko Oolo

Investeerimisklubi asutaja Marko Oolo investeeris USA 100 suurimat tehnoloogiaettevõtet (EXXT) koondavasse fondi, mis saavutas 2024. aasta esimeses kvartalis 11% tootluse ning on alates eksperimendi algusest kallinenud enam kui 2x. Ettevõtete lõikes paistsid esimeses kvartalis taaskord silma kiibitootjad, sh Nvidia ja Micron Technology, samas tõusu pidurdas meelelahutuskontsern Sirius XM 39% langusega ja spordiriiete tootja Lululemon 29% odavnemisega.

Rahapuu blogi (Tauri Alas)

Rahapuu blogi pidava Tauri Alase valikuteks olid maailma ettevõtted 75% (VWRL), USA tehnoloogiaettevõtted 21% (EXXT), Bitcoin 2% (COINXBE) ja Venemaa ettevõtted 2% (DBXV) ulatuses. Kuna kõikide Venemaa väärtpaberitega kauplemine on alates 2022. aasta märtsi algusest peatatud, ei ole alates sellest ajast ka Tauri portfelli uusi DBXV fondiosakuid soetatud. Olemasolevad osakud on viimase sulgemishinna järgi portfellis siiski alles. DBXV fondiosakute ostuks arvetatud 2% on alates 2022. aasta märtsi algusest jaotatud proportsionaalselt ülejäänud valikute vahel.

Kristi Saare

Kristi portfell koosneb 60% ulatuses USA suurettevõtetest (SXR8), 30% ulatuses dividendimaksjatest (ISPA) ja 10% ulatuses e-spordist (ESP0). Kvartali jooksul kallines Kristi põhiinvesteering 13%, ehkki suures osas Euroopa ettevõtteid koondav ISPA pidi leppima vaid 1% tõusuga. Siiski tõi viimane kvartali jooksul Kristile ka 28 eurot dividende, mis tähendab, et esimese kvartali lõpuks on investor kogunud fondist nelja aasta jooksul raha kontole pea 200 eurot. E-spordi ettevõtted kallinesid teises kvartalis 13%.

Jaak Roosaare

Jaak valis oma portfelli ühe laiapõhjalise fondi - maailma ettevõtted (VWRL). Esimese kvartali lõpuks ulatus portfelli koguväärtus 8410 euroni, mis tähendab kokkuvõttes 28% tootlust võrreldes enda investeeritud 6548 euroga. VWRL-i fondiosakuid on investorile nelja aastaga kogunenud 71 ning selle ajaga on ta ainuüksi dividendidena teeninud 274 eurot, millest 25 eurot 2024. aasta esimeses kvartalis.

Taavi Pertman

Taavi investeerib 80% ulatuses maailma ettevõtetesse (VWRL), 10% veekäitlusesse (IH2O), 5% automatiseerimisse (RBOT) ja 5% küberturvalisusesse (ISPY) ning suurendas kvartaliga portfelli 614 euro võrra. Valitud fondidest saavutas esimeses kvartalis parima tootluse VWRL (+11%), kuid ka RBOT (+8%) kosus korralikult. Viimase puhul leidub suurima osakaaluga positsioonide seast muuhulgas ka mitmeid tehisintellekti valdkonna ettevõtteid ning kiibitootjaid, nagu Nvidia ja Lattice Semiconductor. Küberturvalisuse ettevõtted esimeses kvartalis nõnda populaarsed ei olnud, kuid siiski kerkis ISPY 4% võrra. Veekäitlusega tegelevad ettevõtted seevastu kallinesid 7%.

Märten Kress

Märteni portfell koosneb 60% ulatuses maailma ettevõtetest (VWRL) ning ülejäänud osa moodustavad USA väiksed ettevõtted (XRS2). Kahe fondi tootlusmääraks kujunes esimeses kvartalis vastavalt 11% ja 6%, mille tulemusena kerkis portfell kvartali jooksul 1134 euro võrra. Eksperimendi algusest arvestatuna on mõlemal fondil üsna võrdselt hästi läinud, kerkides XRS2 puhul 39% ja VWRL puhul 42%. Viimasele aga lisanduvad juurde ka väljamakstavad dividendid, mis kogutootlust veelgi suurendavad.

Jekaterina Tint

7969 euro suuruse portfelliga esimese kvartali lõpetanud Jekaterina investeerib maailma ettevõtetesse 65% (VWRL), Aasiasse 25% (AASI) ja automatiseerimisse 10% (RBOT) ulatuses. Esimeses kvartalis osutus portfellis suurima osakaaluga positsioon ühtlasi ka parima tootlusega fondiks, samas kui Aasia ettevõtete 6% tõus kvartali jooksul mõjus portfelli arengule mõnevõrra pidurdavana. Ka 4 aasta kokkuvõttes on see fond üsna paigal püsinud, kerkides vaid 13%.

Rahakratt

Rahakratt investeerib nii Aasia arenevatele turgudele (AASI) kui ka puhta energia tootjatesse (INRG) kummassegi 30% ning ülejäänu jaguneb võrdselt tervishoiuinnovaatorite (HEAL) ja tehnoloogiaettevõtete (EXXT) vahel. Kui üldises plaanis näitas Rahakrati portfell esimeses kvartalis korralikku tõusu, siis taaskord osutusid mustaks lambaks puhta energia tootjad, mis kahanesid kvartaliga 8% võrra. 

Investor Toomas

100% ulatuses Hiina ettevõtteid koondavasse fondi XCHA investeeriva Äripäeva väljamõeldud tegelase Investor Toomase portfell kosus esimeses kvartalis 3% võrra. Ka 2020. aasta algusest arvestatuna ei ole fond märkimisväärset edasiminekut näidanud (+19%), kuna viimase nelja aasta jooksul pole riigi valitsemismudelis suuri muudatusi toimunud ja lisaks sellele jälgivad turuosalised pingsalt ka geopoliitilist olukorda.

Osalejate portfellide väärtuste muutused esimeses kvartalis on välja toodud alloleval graafikul.

markdown-image Allikas: LHV